industri nyheter

Vad är den brandsäkra beläggningen för konstruktionsstål?

2023-11-16

En svällande beläggning är den mest användabrandsäker beläggning för konstruktionsstål. Specialiserade färger eller beläggningar som kallas "svällande beläggningar" expanderar när de utsätts för höga temperaturer och omsluter stålkonstruktionen i ett tjockt lager av skydd. Denna beläggning minskar spridningen av lågor och brandpenetration på metallkomponenten genom att hjälpa till att isolera stålet och sakta ner värmeöverföringen.


Beroende på den nödvändiga nivån av brandskydd, finns svällande beläggningar för stålbyggnader tillgängliga i en mängd olika former och densiteter. För att klara olika brandklasser och varaktigheter kan deras sammansättning ändras. Generellt sett ökar en skikts isoleringsgrad eller brandskydd med tjockleken.


För stålkonstruktioner, särskilt höghus, flygplatser, lager och andra stora anläggningar där det är avgörande att skydda människor och egendom från brand,svällande beläggningarär mycket fördelaktiga. De tillhandahåller en pålitlig och enkel att installera brandsäkerhetslösning som kan hjälpa till att upprätthålla byggnadens strukturella integritet utan att förringa dess estetiska tilltal.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept